ПРОИЗВОДИ НА ЦРНА И ОБОЕНА МЕТАЛУРГИЈА proizvodi na crna i oboena metalurgija

 
2316 Туртел АД
“туртел” е акционерско друштво за трговија на мало, големо и извоз-увоз со седиште на улица “тошо арсов” – 36 штип . основна дејност на друштвото е ...

serviceImg Градежни материјали Обоена и црна металургија Санитарна опрема
categoryImg индустрија и производство www.turtel.com.mk
2524 Железник АД
ние железник ад - демир хисар сме приватна фирма за производство и промет основана во 1970 година. од своите први производи пласирани во соседните ...

serviceImg Челичен гранулат Челични одлеаноци
categoryImg индустрија и производство www.zeleznik.com.mk
5238 Меркур Македонија
со отварањето на новиот деловен објект сме се поприсутни и во продажбата на алати , машини , опрема за бањи и многу други групи на производи. интензи...

serviceImg Алати Машини Производи Црна Обоена Металургија
categoryImg индустрија и производство www.merkur.eu
Категории