Мансард Мансард


Detail ImgМансард е компанија што се занимава со градежништво, проектирање и изградба. Основана е во 1992 година во Гевгелија од Дипл.инг.арх Коце Трајков. Големо внимание и финансиски средства се вложени во модернизација на опремата за градежни изведби, како и во производни објекти со што се зголемија можностите и ефикасноста во работењето на компанијата...Види статистика


Слични сајтови

Категории